Firstemmigt blandet kor med et bredt repertoire

Under hyggelige former indøves sangene frem til forskellige koncerter og enkelte kirkelige events.


Klokkerholm Koret arbejder med både nyt og gammelt i et meget varieret program, under ledelse af dirigent og pianist Line Marie Gaaei Jensen.

Der kræves kun glæde ved at synge - ingen optagelsesprøve.

'Få mest for pengene og mød op fra starten af en sæson. Klokkerholm Koret øver frem til forskellige koncerter, og medvirker ved enkelte kirkelige events.


Dirigent: Line Marie Gaaei Jensen
Sted: Konfirmandstuen, Bredkærsvej 22, Klokkerholm, 9320 Hjallerup
Øveaftener: Onsdage fra sidst i august til lige før Jul og igen fra først i januar til medio maj fra klokken 19:15 til 21:30
Pris:
600,- kr. for hver sæson, forår som efterår.
550,- kr. gældende for pensionister og efterlønnere.

Tilmelding på tlf.: 21 39 65 07 eller på ersteen@live.dk

Kursuspris indbetales på konto nr.: 7434 - 1405657 eller ved første mødegang.

 

M a n   k a n   A L T I D   m ø d e   o p   o g   s t a r t e   s o m   n y t   m e d l e m   a f   k o r e t